ΒΡΑΒΕΙΑ

& πιστοποιήσεις

Travel Life, 2018-20
Travel life gold
Travel Life, 2018-20
Green Key 2019
Ελληνική Εταιρία Προστασία της Φύσης
Green Key 2019
Hotels.com, 2019
Superb, 9.2
LUX life magazine, 2019
Best Beachfront Restaurant 2019 – Parga
Greek Travel Awards, Gold, 2019
Best Eco friendly resort
Greek Travel Awards, Gold, 2019
Best Eco friendly resort
ΞΕΕ 2019
Ελληνικό Πρωινό,
Gold Medal Small & Friendly, 2018
TUI Northern region Hotel Awards
Gold Medal Small & Friendly, 2018
Booking.com 2018
9,2 Guest Review Award
Booking.com 2018
Blue Flag 2018
Ελληνική Εταιρία Προστασία της Φύσης
Blue Flag 2018
Certificate of excellence, 4.5 2018
Tripadvisor
Certificate of excellence, 4.5 2018
HolidayCheck, 2018
5.6/6
Treasures of Greek Tourism, 2018
Best performing companies
Apollo, 2017
Silver Mondo Selected Hotel
Booking, 2017
Guest Review Award, 9.1
Επιμελητήριο Πρεβέζης, 2016
Συμβολή στην επιχειρηματικότητα του Νομού
Apollo, 2016
Bronze Customer Choice Award
Beauty Pools, 2015
4th Finalist_Beauty Pool
Apollo, 2018
Silver Mondo Selected Hotel
Hotels Combined, 2019
9 Recognition of Excellence
Hotels Combined, 2019

Οι εξαιρετικές υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχουμε έχουμε αναγνωριστεί με βραβεία και πιστοποιητικά από οργανισμούς όπως TUI, Apollo, Booking, TravelLife, και Green Key.