ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΡΙΕΡΑ
στο Parga Beach Resort

Στο Parga Beach Resort θεωρούμε τους ανθρώπους μας το πιο πολύτιμο πλεονέκτημά μας. Συνεπώς, η ευημερία και η επαγγελματική τους ανάπτυξη αποτελεί πρώτη μας προτεραιότητα, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στα υψηλά ποσοστά διατήρησης προσωπικού. Αν εργαστείτε μαζί μας θα βιώσετε τις αξίες της ομαδικής δουλειάς, της θετικής αντιμετώπισης και της αριστείας.

Αν θέλετε να μάθετε και να εξελιχθείτε και σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο υψηλού επιπέδου και διασκεδαστικό εργασιακό μας περιβάλλον, στείλτε μας το βιογραφικό σας!

Καριέρα
Καριέρα
Καριέρα
Καριέρα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

    Αποστολή Βιογραφικού